roman de dostoïevski

Romanele dostoievskiene nu lasă niciodată impresia că ar păși în afara realității apăsătoare. În contrast, personalitatea tatălui se remarcă prin rigiditate, ambiție, dar și un temperament predispus la melancolie[49]. Etalon al romanului dostoievskian, Crima si pedeapsa nu are nevoie de vreo recomandare speciala din partea criticului, el se recomanda singur ca o capodopera a litera turii ruse si universale, receptata ca atare pretutindeni, alaturi de Don Quijote, Hamlet, Faust, Rosu si negru, Razboi si pace, Madame Bovary… Moartea țarului din 1855 și instalarea unui nou regim îi trezește speranța amnistiei, dar nu reușește să o obțină. Piotr le creează camarazilor săi iluzia că grupul lor se află într-o rețea internațională complexă și o manipulează abil pe soția guvernatorului gubernial, Iulia Mihailovna Lembke, o femeie de altfel bine-intenționată. Multe dintre experiențele pe care Dostoievski le-a trăit în anii de ocnă se regăsesc și în celelalte scrieri ale sale. Author:Joseph Frank. Image] (in Russian). He described it as a mere "gentleman's rule" and believed that "a constitution would simply enslave the people". He schemes to consolidate their loyalty to him and each other by murdering Ivan Shatov, a fellow conspirator. Într-o emisiune radiofonică din 1955, Albert Camus declară că a descoperit Demonii în tinerețe, iar « șocul » pe care l-a trăit atunci « durează încă, după douăzeci de ani »[515]. In 1956 an olive-green postage stamp dedicated to Dostoevsky was released in the Soviet Union, with a print run of 1,000 copies. Cambridge University Press 2004. [362] ». Păi, eu cred că privind tabloul acesta, unii ar putea mai degrabă să-și piardă credința decît să se întărească în ea!”, „Eu nu eram în stare să mă uit la acel tablou: așa de puternic era efectul lui asupra mea, mai ales din cauza condiției mele bolnăvicioase, „Mi s-a părut că e vorba chiar de o anume înjosire, nedemnă de caracterul lui elevat, și-mi era greu și dureros să recunosc această slăbiciune, a scumpului meu soț. p.255, « Говорил он просто, совершенно так, как бы разговаривал с знакомыми людьми, не надседаясь в выкрикивании громких фраз, не закидывая головы. His face was pale, and it looked unhealthy."[74]. În acest timp nu i s-a permis să corespondeze cu rude sau prieteni, așa că primele informații legate de viața sa în Siberia sunt conținute într-o scrisoare adresată în 1854 fratelui său, Mihail, la doar o săptămână de la eliberare[176]. În relație cu Stavroghin, Verhovenski este, așa cum remarcă Ion Ianoși, « dublura sa vulgară, cel ce transpune ideile în practică, smulgându-le prin aceasta aureola »[433]. Cu aproape două săptămâni înainte, Mihail Dostoievki îi trimitea fiului o scrisoare în care îi reproșa că îi mai solicită bani, chiar și după ce recoltele i-au fost distruse de secetă[88][89]. Romanele sale prezintă adesea sisteme de valori antagonice, pe care autorul știe să le arbitreze cu măiestrie. « Мне нужно денег. După Revoluția Rusă din 1917, pasaje din operele lui Dostoievski au fost eliminate de cenzură, iar două cărți au fost interzise: Demonii și Jurnalul unui scriitor[521]. Pentru Grușenka, Dmitri Karamazov a renunțat la logodna cu Katerina Ivanovna Verhovțeva, o reprezentantă a aristocrației occidentaliste, fire calculată, rece, dominată de un orgoliu fără margini[435]. În opoziție cu aceste idei, protagonistul subteranei elogiază capacitatea omului de a se abate de la drumul rațiunii și al avantajului propriu, de a fi liber să aleagă și răul, nu doar binele[414]. 1976–2002.) Și-a pierdut mama în 1837, când avea numai 15 ani, și a intrat la Institutul de Inginerie Militară Nikolaiev din Sankt Petersburg la insistențele unui tată autoritar. Справочник. A. Boyce Gibson observă că fiecare din cei trei fii „legitimi” ai lui Feodor Karamazov stă în centrul romanului: Dmitri monopolizează firul epic, Ivan construiește nucleul ideologic, iar Alioșa trasează ținta spirituală[436]. Mai mult, lui Dostoievski îi displăceau știința, matematica și ingineria militară, deși avea o oarecare preferință pentru desen și arhitectură. After graduating, he worked as an engineer and briefly enjoyed a lavish lifestyle, translating books to earn extra money. Cea a lui Dostoievski dionisiacă.[388]. Această credință este întotdeauna și oriunde formulată sub forma religiei; [...] o nouă naționalitate se naște în plan civic chiar în momentul înfiripării unei noi religii. Dostoievski nu va căuta însă compania unor literați europeni și nu se va implica efectiv în viața culturală a acestora[353]. Deși medic, tatăl lui Feodor Dostoievski a păstrat o bună parte din educația clericală în spiritul căreia a fost crescut: chiar și în scrisorile sale folosește expresii specifice Bisericii[47]. Wrangel remarcă: « Nu cred că îi purta o stimă deosebită - era mai mult o formă de milă față de un om nefericit, strivit de soartă[219][220]. Conform fiicei lui Feodor Dostoievski, Liubov Dostoievskaia, primele crize de epilepsie ale scriitorului ar fi apărut imediat după auzul veștii că tatăl său a murit[96]. [106][107] While seeing his children before dying, Dostoevsky requested that the parable of the Prodigal Son be read to his children. [162] Modern cultural movements such as the surrealists, the existentialists and the Beats cite Dostoevsky as an influence,[163] and he is cited as the forerunner of Russian symbolism,[164] existentialism,[165] expressionism[166] and psychoanalysis. Princeton University Press 2010. Este rugată să citească la întîmplare din Noul Testament pe care Dostoievski îl mai păstra de la femeile decembriste din Tobolsk. În 2003, canalul de televiziune Rossiya 1 a produs un serial de zece episoade intitulat Idiotul, avându-l ca protagonist pe Evgeni Mironov. cu note de M.V.Butașevici М. В. Литературное наследство. Libertatea unei minorități este sporită astfel printr-o sacrificare drastică a libertății majorității. Un pasaj controversat din Frații Karamazov este cel în care Liza Hohlakova îl întreabă pe Alioșa Karamazov dacă este adevărat zvonul că evreii răpesc copii și îi ucid în ziua de Paști, iar tânărul călugăr în loc să respingă această absurditate, răspunde: « Nu știu. Vizita ulterioară a Lizei îl rușinează și îl înfurie într-o asemenea măsură, încât se dezlănțuie împotriva fetei cu vorbe de ocară. Maria and her son then moved with Dostoevsky to Barnaul. [...] Спали мы на голых нарах, позволялась одна подушка. Тем не менее общую-то связь жизни моей помню. Author:Joseph Frank. După cum îi dezvăluie lui Apollon Maikov în 1856: « Nu pot să îți exprim, cât de mult am suferit că nu am putut să scriu în închisoare.[194]». In English many of his novels and stories are known by different titles. Autocrația țarului era esențială, în viziunea lui Dostoievski, pentru menținerea independenței și a unității statului rus: Dostoievski considera ridicolă ideea transformării Rusiei în republică[439]. - les caractères de Dostoïevski. The story focuses on poor people who struggle with their lack of self-esteem. Симбол. [151] Albert Einstein put him above the mathematician Carl Friedrich Gauss, calling him a "great religious writer" who explores "the mystery of spiritual existence". Like Christ, Myshkin is a teacher, confessor and mysterious outsider. Relațiile lui Dostoievski cu Belinski se răcesc treptat, pentru ca apoi, după o ceartă de la începutul anului 1847, să înceteze definitiv. [207] Composed of 12 "books", the novel tells the story of the novice Alyosha Karamazov, the non-believer Ivan Karamazov and the soldier Dmitri Karamazov. În filmul realizat, actrița Maria Schell a jucat rolul iubitei, Grușenka. Antonelli, the government agent who had reported the group, wrote in his statement that at least one of the papers criticised Russian politics and religion. Pe străzile și aleile acestei zone, în Piața cu fân sau de-a lungul canalului Ekaterinski, se desfășoară acțiunea unor importante lucrări dostoievskiene, ca Idiotul sau Crimă și pedeapsă. [132] A deacon at the hospital gave him religious instruction. Mania de a raționa excesiv, presiunea de a înțelege sensul existenței sale îl conduc spre o viziune cinică și nihilistă asupra lumii, unde Dumnezeu este înlocuit de o forță naturală impersonală: moartea. Dostoievski este socotit de asemenea și un scriitor mitic, la fel ca Herman Melville, pentru modul în care operează cu elemente de folclor și mitologie. La 16 iulie 1871, se naște fiul scriitorului, Feodor Feodorovici Dostoievski. The case was discussed for four months by an investigative commission headed by the Tsar, with Adjutant General Ivan Nabokov, senator Prince Pavel Gagarin, Prince Vasili Dolgorukov, General Yakov Rostovtsev and General Leonty Dubelt, head of the secret police. Dostoevsky's work was delayed when Anna's sister Maria Svatkovskaya died on 1 May 1872, either from typhus or malaria,[86] and Anna developed an abscess on her throat. Cel mai pregnant însă a fost antisemitismul scriitorului. Ритуал. [135] In a January 1854 letter to the woman who had sent him the New Testament, Dostoevsky wrote that he was a "child of unbelief and doubt up to this moment, and I am certain that I shall remain so to the grave." La moartea fetiței, scrie Anna Grigorievna, Dostoievski « plângea în hohote, ca o femeie, stînd lângă trupușorul rece al copilei sale și-i săruta neîncetat fețișoara albă și mânuțele. Ea cere totul de la ceilalți, totul trebuie să fie perfect și un singur defect nu este iertat în lumina celorlalte trăsături mai bune; ea singură însă se eliberează de orice responsabilități față de ceilalți[252]. Cu toate acestea, succesul Jurnalului este imens. He began to travel around western Europe and developed a gambling addiction, which led to financial hardship. pp. [59] In 1859 he was released from military service because of deteriorating health and was granted permission to return to European Russia, first to Tver, where he met his brother for the first time in ten years, and then to St Petersburg. Este înhumat la cimitirul Tihvin de la Mânăstirea Alexandr Nevski, Sankt Petersburg, lângă mormintele unor poeți pe care i-a iubit: Nikolai Karamzin și Vasili Jukovski. După numeroase răzgândiri asupra subiectului și personajelor, Dostoievski reușește să trimită în ianuarie 1868 Mesagerului rus primele părți ale romanului Idiotul. Scriitorul era convins că în scurt timp Franța și Germania își vor disputa din nou, după Războiul franco-prusac (1870-1871), supremația asupra Europei, într-un conflagrație care va antrena și Rusia și din care ortodoxismul va ieși biruitor[450]. Я впал в ипохондрию. « Un copil de cinci-șase ani știe câteodată despre Dumnezeu, despre bine și rău lucruri atât de uimitoare și de o profunzime atât de surprinzătoare, încât nu poți decât să ajungi la concluzia că natura i-a dat acelui copil alte mijloace de a dobândi cunoștințe, mijloace nu numai necunoscute de noi, dar și pe care, conform principiilor pedagogice, ar fi trebuit chiar să le respingem. Polyphony is a literary concept, analogous with musical polyphony, developed by Mikhail Bakhtin on the basis of his analyses of Dostoevsky's works. He was diagnosed with early-stage pulmonary emphysema, which his doctor believed could be successfully managed, but not cured. During the trip, he burnt several manuscripts, including those of The Idiot, because he was concerned about potential problems with customs. Edited by W.J. His friend Dmitry Grigorovich, with whom he was sharing an apartment at the time, took the manuscript to the poet Nikolay Nekrasov, who in turn showed it to the renowned and influential literary critic Vissarion Belinsky. [84][87], The family returned to St Petersburg in September. « bătrîna ședea și râdea, se prăpădea de râs, dar încet, fără zgomot, că să n-o audă el », Dostoievski, Traducere oferită de Ion Ianoși în cartea. Imaginează-ți o construcție veche, dărăpănată, de lemn, care demult ar fi trebuit să fie dărâmată și care deja nu mai putea folosi la nimic. Trăiește cu teama perpetuă că ar putea fi brutalizat de inspectorul închisorii, maiorul Krivțov, o fire impulsivă și tiranică, care îi biciua adesea pe captivi pentru cea mai mică abatere[188][189]. Numeroase statui sau plăci memoriale se găsesc în orașe ca Moscova, Sankt Petersburg, Novosibirsk, Omsk, Semipalatinsk, Kusnețk, Darovoie, Staraia Russa, Liublino, Tallinn, Dresda, Baden-Baden și Wiesbaden. [155] The Norwegian novelist Knut Hamsun wrote that "no one has analyzed the complicated human structure as Dostoyevsky. It was his explosive power which shattered the Victorian novel with its simpering maidens and ordered commonplaces; books which were without imagination or violence. Блох, и вшей, и тараканов четвериками. After his release from prison, Dostoevsky incorporated religious themes, especially those of Russian Orthodoxy, into his writing. This book is an abridged edition of author’s work in five volumes, "Dostoevsky", c. He was raised in the family home in the grounds of the Mariinsky Hospital for the Poor, which was in a lower class district on the edges of Moscow. He met his second love, Polina Suslova, in Paris and lost nearly all his money gambling in Wiesbaden and Baden-Baden. The years given below indicate the year in which the novel's final part or first complete book edition was published. În schimb, țarul a intensificat sistemul de represiune a ideilor liberale și a tendințelor occidentale de modernizare care invadau Rusia în epoca post-napoleoniană. [10][7][8], Fyodor Dostoevsky, born on 11 November [O.S. In London, he met Herzen and visited the Crystal Palace. » , Berdiaev, Миросозерцание Достоевского. The Moscow station is decorated with murals by artist Ivan Nikolaev depicting scenes from Dostoevsky's works, such as controversial suicides. Spre sfârșitul vieții a locuit la Sankt Petersburg și a avut o orientare conservatoare, naționalist-ortodoxă și pro-țaristă. După cum singur avea să recunoască: « Mi se spune că sunt un psiholog; nu este adevărat, eu sunt doar un realist în sensul mai înalt al cuvântului, adică un realist care înfățișează toate adâncimile sufletului uman[371] ». "The Insulted and the Injured" was published in the new Vremya magazine,[d] which had been created with the help of funds from his brother's cigarette factory. Noi stăteam ca heringii în butoi. Scrisoarea, cu valoare de testament[155] al criticului, este unul din cele mai energice apeluri la abolirea iobăgiei, scrise vreodată în limba rusă[156]. » (« - Алёша, правда ли, что жиды на пасху детей крадут и режут? "[136], In Semipalatinsk, Dostoevsky revived his faith by looking frequently at the stars. p. 23 în "The Cambridge Companion to Dostoevskii". Romanul Copilăria, citit în timpul exilului în Semipalatinsk, a rămas una din cărțile favorite ale lui Dostoievski, în timp ce Amintiri din casa morților este plasat de Tolstoi în sfera cea mai înaltă a artei, cea izvorâtă din « iubirea față de Dumnezeu și de seamăn »[357] alături de Mizerabilii sau Coliba unchiului Tom. He was interred in the Tikhvin Cemetery at the Alexander Nevsky Convent,[110] near his favourite poets, Nikolay Karamzin and Vasily Zhukovsky. ("Propria declarație în sensul că a atins credința printr-un cuptor de îndoială este în mod obișnuit interpretată drept o afirmație a credinței triumfătoare. Но скоро я поняла, что это не простая "слабость воли", а всепоглощающая человека страсть, нечто стихийное, против чего даже твердый характер бороться не может. In April 1871, Dostoevsky made a final visit to a gambling hall in Wiesbaden. Până în ultimul moment, în persoana lui Ivan Karamazov, auzim vocea autentică a unui suflet chinuit. Începând cu Însemnări din subterană însă, scriitorul va aborda teme psihologice și spirituale mai complexe. In 1809, the 20-year-old Mykhailo Dostoevsky enrolled in Moscow's Imperial Medical-Surgical Academy. Dostoïevski Le roman du corps ... Chez Dostoïevski, dans les expériences de la violence ou de la maladie, le rapport aux autres et au monde est structuré via le corps. « [...]хоть мы оба отлично знали всё, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. From there he was assigned to a Moscow hospital, where he served as military doctor, and in 1818, he was appointed a senior physician. Se va folosi de acest material în romanele sale ulterioare[193]. "[121] He maintained that political parties ultimately led to social discord. Catolicismul, reprezentat în special de Franța, s-ar fi construit pe temeliile Romei păgâne, însetate de putere[446], infailibilitatea papală constituind pentru Dostoievski expresia supremă a celei de-a treia ispite diavolești[447]. « Впечатление же было поистине угнетающее: в первый раз в жизни я видела человека умного, доброго, но несчастного, как бы всеми заброшенного, и чувство глубокого сострадания и жалости зародилось в моем сердце... », A.G.Dostoievskaia.

Santorin Octobre Baignade, Stade Tunisien Handball, Tact 7 Lettres, Température De L'eau En Galice, Le Sirop Typhon Wikipedia, Parc National De Göreme Et Sites Rupestres De Cappadoce, Dessin Animé Film, Amélie Nothomb Enceinte, Distance Paris Los Angeles Km, Club Med Martinique Journée Détente, Niels Arestrup Origine, Nouveau Couple Scène De Ménage Avis, L'homme Au Bouquet De Fleurs Paroles, Les Copains D'abord Audio, Agence Design Retail Luxe,

Laisser un commentaire

Your email address will not be published.

Merci de répondre à la question. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.